Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06
Inkomster 1. Bytesbalans 8 407 8 522 9 611 9 415 9 531 9 731
1.1 Varor 4 595 4 885 5 703 5 364 5 435 5 599
1.2 Tjänster 1 873 1 836 1 843 2 036 1 985 2 129
1.3 Primära inkomster 1 758 1 622 1 856 1 866 1 963 1 856
1.4 Sekundära inkomster 180 180 209 149 148 147
Utgifter 1. Bytesbalans 8 272 8 321 10 290 10 061 9 468 9 039
1.1 Varor 4 555 4 789 5 568 5 227 5 091 5 339
1.2 Tjänster 2 123 2 122 2 314 2 227 2 189 2 319
1.3 Primära inkomster 1 031 952 1 934 2 205 1 783 998
1.4 Sekundära inkomster 563 458 474 403 406 383
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Kasperi Lavikainen 029 551 3674, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2021, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/06/mata_2021_06_2021-08-12_tau_002_sv.html