Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/06 2021/07
1. Bytesbalans 1 801 4 313 692 559
1.1. Varor 3 024 3 562 261 159
1.2. Tjänster -2 103 -1 651 -190 -228
1.3. Primära inkomster 3 732 5 508 858 838
1.4. Sekundära inkomster -2 852 -3 107 -236 -209
2. Kapitalbalans 197 196 16 18
3. Finansiell balans -3 503 -6 669 868 -1 253
3.1. Direktinvesteringar 3 536 1 173 798 -333
3.2. Portföljinvesteringar -711 5 365 1 967 -2 619
3.3. Övriga investeringar -5 660 -14 689 -2 340 2 137
3.4. Finansiella derivat -1 548 1 231 435 -486
3.5. Valutareserv 880 251 8 48
4. Restpost -5 501 -11 177 160 -1 830
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/07/mata_2021_07_2021-09-10_tau_004_sv.html