Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08
Tillgångar Totalt 39 952 -8 756 -6 367 1 614 2 049 -26 262 -6 971 1 391
1. Direktinvesteringar -42 -31 -32 8 32 72 -135 -283
2. Portföljinvesteringar 7 615 2 066 3 846 3 750 2 719 2 212 -360 1 947
3. Övriga investeringar 42 871 -1 611 113 7 416 8 819 -19 588 3 313 7 157
4. Finansiella derivat -10 367 -9 260 -10 320 -9 544 -9 585 -8 971 -9 837 -10 158
5. Valutareserv -124 81 25 -15 64 14 48 2 727
Skulder Totalt 41 396 -10 522 -5 309 -1 254 3 197 -28 164 -5 752 1 232
1. Direktinvesteringar 731 791 997 -284 -283 -312 198 -13
2. Portföljinvesteringar 4 675 -4 076 4 092 -1 423 7 299 -1 315 2 224 1 609
3. Övriga investeringar 46 363 3 029 119 10 007 5 697 -17 159 1 176 9 405
4. Finansiella derivat -10 373 -10 266 -10 518 -9 554 -9 516 -9 379 -9 351 -9 769
5. Valutareserv . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2021, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/08/mata_2021_08_2021-10-13_tau_003_sv.html