Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10
1. Bytesbalans 187 241 -693 -654 154 727 597 389 1 146 -1 945
1.1 Varor 21 88 150 96 410 260 146 -60 678 100
1.2 Tjänster -238 -276 -468 -269 -229 -222 -194 -216 -216 -323
1.3 Primära inkomster 748 686 -77 -218 236 915 854 872 876 -1 498
1.4 Sekundära inkomster -345 -257 -298 -264 -263 -227 -209 -207 -193 -224
2. Kapitalbalans 18 17 19 18 18 17 18 17 17 17
3. Finansiell balans -1 444 1 766 -1 057 2 868 -1 148 1 903 -1 218 322 -2 039 -5 234
3.1 Direktinvesteringar -773 -822 -1 029 292 315 383 -333 -270 -253 -312
3.2 Portföljinvesteringar 2 940 6 142 -246 5 173 -4 580 3 527 -2 584 189 -4 274 3 796
3.3 Övriga investeringar -3 492 -4 640 -6 -2 591 3 121 -2 430 2 136 -1 936 2 893 -8 058
3.4 Finansiella derivat 6 1 006 199 10 -69 408 -486 -389 -568 -637
3.5 Valutareserv -124 81 25 -15 64 14 48 2 727 162 -23
4. Restpost -1 649 1 508 -383 3 505 -1 321 1 159 -1 833 -84 -3 201 -3 306
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2021, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/10/mata_2021_10_2021-12-13_tau_001_sv.html