Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11
Inkomster 1. Bytesbalans 8 279 8 479 9 453 9 376 9 565 9 760 9 650 9 454 10 966 10 498 11 040
1.1 Varor 4 602 4 911 5 782 5 445 5 620 5 790 5 767 5 493 6 836 6 254 6 662
1.2 Tjänster 1 881 1 841 1 853 2 025 1 990 2 176 2 142 2 204 2 360 2 519 2 548
1.3 Primära inkomster 1 606 1 540 1 628 1 794 1 843 1 684 1 622 1 637 1 644 1 597 1 702
1.4 Sekundära inkomster 190 188 190 113 112 110 120 120 126 128 129
Utgifter 1. Bytesbalans 8 131 8 233 10 214 10 009 9 366 9 133 9 148 9 088 9 877 12 472 10 637
1.1 Varor 4 596 4 843 5 626 5 318 5 179 5 578 5 664 5 542 6 111 6 177 6 536
1.2 Tjänster 2 125 2 122 2 323 2 302 2 231 2 413 2 352 2 386 2 563 2 846 2 881
1.3 Primära inkomster 871 816 1 752 2 042 1 614 832 824 843 870 3 098 867
1.4 Sekundära inkomster 539 452 513 347 341 310 308 316 332 351 353
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2021, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/11/mata_2021_11_2022-01-12_tau_002_sv.html