Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11
Tillgångar Totalt 40 109 -8 658 -5 951 1 770 2 120 -26 615 -5 971 2 893 -522 -27 373 -25 315
1. Direktinvesteringar 23 -21 -85 15 68 26 1 566 1 586 1 567 516 134
2. Portföljinvesteringar 7 615 2 066 3 846 3 750 2 719 2 212 -445 1 812 980 2 990 -4 957
3. Övriga investeringar 42 986 -1 514 551 7 477 8 801 -19 756 2 738 6 592 6 754 -20 289 -10 296
4. Finansiella derivat -10 390 -9 269 -10 288 -9 456 -9 533 -9 111 -9 879 -9 824 -9 985 -10 568 -10 329
5. Valutareserv -124 81 25 -15 64 14 48 2 727 162 -23 133
Skulder Totalt 41 855 -10 313 -5 265 870 1 871 -26 501 -6 878 768 325 -21 468 -23 046
1. Direktinvesteringar 1 169 985 1 041 566 247 533 2 165 2 374 2 742 828 126
2. Portföljinvesteringar 4 677 -4 075 4 094 -334 5 327 -228 -276 -892 2 684 -804 -10 316
3. Övriga investeringar 46 404 3 051 88 10 103 5 760 -17 287 926 9 022 4 606 -11 561 -1 781
4. Finansiella derivat -10 396 -10 275 -10 487 -9 465 -9 463 -9 520 -9 694 -9 736 -9 707 -9 931 -11 074
5. Valutareserv . . . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2021, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/11/mata_2021_11_2022-01-12_tau_003_sv.html