Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
1. Bytesbalans 149 247 -761 -633 200 627 502 366 1 089 -1 440 834 1 160
1.1 Varor 7 68 156 126 441 212 103 -49 725 214 218 456
1.2 Tjänster -243 -281 -470 -276 -241 -237 -211 -182 -203 69 6 80
1.3 Primära inkomster 735 724 -124 -249 229 852 797 793 774 -1 500 834 880
1.4 Sekundära inkomster -350 -265 -323 -234 -229 -200 -188 -196 -207 -223 -224 -256
2. Kapitalbalans 18 17 18 18 18 17 18 18 17 17 17 17
3. Finansiell balans -1 745 1 655 -686 900 250 -114 907 2 125 -847 -5 877 -2 361 -5 233
3.1 Direktinvesteringar -1 146 -1 007 -1 126 -551 -178 -507 -599 -788 -1 175 -312 9 431
3.2 Portföljinvesteringar 2 938 6 140 -247 4 084 -2 608 2 439 -169 2 704 -1 704 3 822 5 266 -5 607
3.3 Övriga investeringar -3 418 -4 565 463 -2 626 3 041 -2 469 1 812 -2 430 2 147 -8 727 -8 513 651
3.4 Finansiella derivat 5 1 006 199 9 -69 409 -185 -88 -278 -637 744 -676
3.5 Valutareserv -124 81 25 -15 64 14 48 2 727 162 -23 133 -33
4. Restpost -1 913 1 392 58 1 516 32 -758 387 1 741 -1 954 -4 453 -3 211 -6 410
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Mikko Pitkänen 029 551 3469, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2021, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/12/mata_2021_12_2022-02-11_tau_001_sv.html