Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2021, miljoner euro

  År/kvartal
2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1
Inkomster 1. Bytesbalans 27 151 25 303 25 143 29 892 26 541
1.1 Varor 14 834 13 976 14 140 16 760 15 184
1.2 Tjänster 6 761 5 649 5 635 7 748 5 552
1.3 Primära inkomster 4 985 5 327 4 990 5 011 5 236
1.4 Sekundära inkomster 571 350 378 373 569
Utgifter 1. Bytesbalans 28 583 26 181 24 488 26 435 26 883
1.1 Varor 14 987 13 040 14 159 14 500 14 911
1.2 Tjänster 7 966 6 443 6 342 7 145 6 559
1.3 Primära inkomster 4 431 5 503 3 161 3 486 3 917
1.4 Sekundära inkomster 1 199 1 195 826 1 304 1 495
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 18.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2021, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/41/mata_2021_41_2021-06-18_tau_001_sv.html