Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2021, miljoner euro

  År/kvartal
2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2
Inkomster 1. Bytesbalans 25 012 24 894 29 654 26 239 28 719
1.1 Varor 13 967 14 138 16 755 15 291 16 673
1.2 Tjänster 5 643 5 631 7 743 5 585 6 169
1.3 Primära inkomster 5 061 4 754 4 790 4 796 5 543
1.4 Sekundära inkomster 342 371 366 567 334
Utgifter 1. Bytesbalans 25 816 24 235 26 152 26 504 28 492
1.1 Varor 13 042 14 166 14 531 15 032 15 907
1.2 Tjänster 6 443 6 347 7 154 6 567 6 889
1.3 Primära inkomster 5 196 2 855 3 174 3 439 4 610
1.4 Sekundära inkomster 1 134 867 1 293 1 466 1 087
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2021, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/42/mata_2021_42_2021-09-17_tau_001_sv.html