Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2021, miljoner euro

År/kvartal
2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2 2021/Q3 2021/Q4
Inkomster 1. Bytesbalans 29 543 26 031 28 643 30 152 35 187
1.1 Varor 16 637 15 150 16 745 18 117 20 615
1.2 Tjänster 7 774 5 632 6 261 6 797 9 156
1.3 Primära inkomster 4 790 4 788 5 332 4 915 4 969
1.4 Sekundära inkomster 342 461 305 323 447
Utgifter 1. Bytesbalans 26 095 26 518 28 443 28 123 35 127
1.1 Varor 14 388 14 923 15 936 17 150 19 693
1.2 Tjänster 7 245 6 685 7 004 7 476 9 016
1.3 Primära inkomster 3 174 3 472 4 528 2 583 5 145
1.4 Sekundära inkomster 1 287 1 437 976 915 1 273
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2021, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/44/mata_2021_44_2022-03-15_tau_001_sv.html