Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro

År/kvartal
2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2 2021/Q3 2021/Q4
Tillgånger S1 Hela ekonomin -55 772 24 966 -23 030 -3 123 -124 754
S11 Icke-finansiella företag -13 132 -8 828 -13 109 -6 770 -12 306
S121 Centralbanken -15 734 28 732 4 392 13 577 -62 329
S122 Övriga monetära finansinstitut -21 770 9 371 2 584 747 -30 389
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1 970 3 272 3 038 1 923 49
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 650 . 280 -63 1 274
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 916 537 -130 115 320
S1311 Staten -4 392 -5 859 -1 398 -2 944 -2 932
S1313 Lokalförvaltning 45 -43 34 77 11
S1314 Socialskyddsfonder -6 056 -2 893 -19 118 -10 227 -19 050
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 730 671 398 442 598
Skulder S1 Hela ekonomin -56 752 27 949 -24 391 -5 733 -123 288
S11 Icke-finansiella företag -12 727 -10 127 -12 681 -4 232 -13 640
S121 Centralbanken 1 585 200 448 3 731 2 548
S122 Övriga monetära finansinstitut -34 904 44 318 9 831 14 044 -84 442
S123 Penningmarknadsfonder -2 -1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1 171 1 892 931 841 204
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -2 005 . . -126 117
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 29 114 90 88 123
S1311 Staten -2 127 -7 147 -4 014 -8 425 -8 712
S1313 Lokalförvaltning 48 -32 -46 94 74
S1314 Socialskyddsfonder -7 699 -4 796 -20 161 -11 747 -19 557
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -124 28 59 -1
Netto S1 Hela ekonomin 980 -2 983 1 361 2 610 -1 466
S11 Icke-finansiella företag -405 1 299 -428 -2 538 1 335
S121 Centralbanken -17 319 28 531 3 943 9 846 -64 877
S122 Övriga monetära finansinstitut 13 133 -34 947 -7 247 -13 297 54 053
S123 Penningmarknadsfonder 2 1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 799 1 380 2 107 1 082 -156
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 3 656 -3 490 . 63 1 157
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 886 423 -221 27 197
S1311 Staten -2 265 1 288 2 615 5 481 5 781
S1313 Lokalförvaltning -3 -11 80 -17 -63
S1314 Socialskyddsfonder 1 643 1 902 1 043 1 520 507
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 854 642 339 442 598
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/44/mata_2021_44_2022-03-15_tau_002_sv.html