Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro

År/kvartal
2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2 2021/Q3 2021/Q4
Tillgånger S1 Hela ekonomin -55 772 24 966 -23 030 -3 123 -124 754
S11 Icke-finansiella företag -13 132 -8 828 -13 109 -6 770 -12 306
S121 Centralbanken -15 734 28 732 4 392 13 577 -62 329
S122 Övriga monetära finansinstitut -21 770 9 371 2 584 747 -30 389
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1 970 3 272 3 038 1 923 49
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 650 . 280 -63 1 274
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 916 537 -130 115 320
S1311 Staten -4 392 -5 859 -1 398 -2 944 -2 932
S1313 Lokalförvaltning 45 -43 34 77 11
S1314 Socialskyddsfonder -6 056 -2 893 -19 118 -10 227 -19 050
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 730 671 398 442 598
Skulder S1 Hela ekonomin -56 752 27 949 -24 391 -5 733 -123 288
S11 Icke-finansiella företag -12 727 -10 127 -12 681 -4 232 -13 640
S121 Centralbanken 1 585 200 448 3 731 2 548
S122 Övriga monetära finansinstitut -34 904 44 318 9 831 14 044 -84 442
S123 Penningmarknadsfonder -2 -1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1 171 1 892 931 841 204
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -2 005 . . -126 117
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 29 114 90 88 123
S1311 Staten -2 127 -7 147 -4 014 -8 425 -8 712
S1313 Lokalförvaltning 48 -32 -46 94 74
S1314 Socialskyddsfonder -7 699 -4 796 -20 161 -11 747 -19 557
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -124 28 59 -1
Netto S1 Hela ekonomin 980 -2 983 1 361 2 610 -1 466
S11 Icke-finansiella företag -405 1 299 -428 -2 538 1 335
S121 Centralbanken -17 319 28 531 3 943 9 846 -64 877
S122 Övriga monetära finansinstitut 13 133 -34 947 -7 247 -13 297 54 053
S123 Penningmarknadsfonder 2 1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 799 1 380 2 107 1 082 -156
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 3 656 -3 490 . 63 1 157
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 886 423 -221 27 197
S1311 Staten -2 265 1 288 2 615 5 481 5 781
S1313 Lokalförvaltning -3 -11 80 -17 -63
S1314 Socialskyddsfonder 1 643 1 902 1 043 1 520 507
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 854 642 339 442 598
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/44/mata_2021_44_2022-03-15_tau_002_sv.html