Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01
1. Bytesbalans 366 1 089 -1 440 834 1 160 84
1.1 Varor -49 725 214 218 456 -136
1.2 Tjänster -182 -203 69 6 80 -241
1.3 Primära inkomster 793 774 -1 500 834 880 795
1.4 Sekundära inkomster -196 -207 -223 -224 -256 -334
2. Kapitalbalans 18 17 17 17 17 16
3. Finansiell balans 2 125 -847 -5 877 -2 361 -5 233 -1 838
3.1 Direktinvesteringar -788 -1 175 -312 9 431 -240
3.2 Portföljinvesteringar 2 704 -1 704 3 822 5 266 -5 607 3 126
3.3 Övriga investeringar -2 430 2 147 -8 727 -8 513 651 -4 174
3.4 Finansiella derivat -88 -278 -637 744 -676 -545
3.5 Valutareserv 2 727 162 -23 133 -33 -5
4. Restpost 1 741 -1 954 -4 453 -3 211 -6 410 -1 939
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2022, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2022/01/mata_2022_01_2022-03-11_tau_001_sv.html