Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01
Inkomster 1. Bytesbalans 9 454 10 966 11 047 11 375 12 348 10 426
1.1 Varor 5 493 6 836 6 263 6 650 7 357 6 078
1.2 Tjänster 2 204 2 360 3 058 2 894 3 118 2 561
1.3 Primära inkomster 1 637 1 644 1 597 1 702 1 736 1 616
1.4 Sekundära inkomster 120 126 128 129 137 171
Utgifter 1. Bytesbalans 9 088 9 877 12 487 10 542 11 188 10 342
1.1 Varor 5 542 6 111 6 049 6 433 6 901 6 214
1.2 Tjänster 2 386 2 563 2 989 2 889 3 038 2 802
1.3 Primära inkomster 843 870 3 098 868 856 820
1.4 Sekundära inkomster 316 332 351 353 393 505
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2022, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2022/01/mata_2022_01_2022-03-11_tau_002_sv.html