Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Bokslutsstatistiken över hotell- och restaurangverksamhet beskriver resultatbildningen, lönsamheten och balansräkningens struktur inom de olika näringsgrenarna efter område. Variabler som granskas är resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknas på basis av dem.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matipa/meta_sv.html