Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Turismräkenskaper publiceras på Visit Finlands webbsidor

De senaste rapporterna över turismräkenskaper publiceras på Visit Finlands webbsidor (sammandrag på svenska). Statistiktabellerna publiceras i Visit Finlands statistiktjänst (på finska och engelska). En beskrivning av metoden för turismräkenskaperna finns i statsrådets publikationsarkiv (sammandrag på svenska)


Senast uppdaterad 23.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Turismräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1492. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matp/matp_2018-05-23_uut_001_sv.html