Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindexet för skogsmaskiner har reviderats och dess namn har ändrats

Kostnadsindexet för skogsmaskiner har reviderats. Namnet har samtidigt ändrats till Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar, vilket bättre beskriver statistikens innehåll. Viktstrukturerna för skogsbranschens maskiner, skogstraktorer och flismaskiner, timmerekipage för virkestransport samt flisare har korrigerats för att motsvara kostnadsstrukturen år 2010. Samtidigt har indexens basår ändrats till 2010=100. Totalindexserierna med basåren 2005=100 och 1990=100 förlängs genom kedjning. Framställningen av indexserien med 2000 som basår har upphört.


Senast uppdaterad 17.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar [e-publikation].
ISSN=2342-3595. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mekki/mekki_2012-02-17_uut_001_sv.html