Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.1.2008

Första registreringar av personbilar minskade med 63,8 procent i december 2007

I december 2007 registrerades 6 199 nya fordon, av vilka 3 277 var bilar. Första registreringarna minskade med 58,9 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 2 093 nya personbilar, vilket är 63,8 procent mindre än i fjol. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-december 2007 registrerades 243  394 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 7,9 procent. Under januari-december var antalet första registreringar av personbilar 125  608, vilket är 13,8 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under början av året var Toyota, Volkswagen och Volvo.

Första registreringar av personbilar

Som primärmaterial för statistiken över första registreringar används fordonsregistret. Ett nytt datasystem för fordonstrafik (ATJ) togs i bruk 12.11.2007 och det har lett till ändringar i produktionen av statistiken över första registreringar. I samband med materialet för december har uppgifterna om antalet första registreringar i november preciserats uppåt. I november 2007 registrerades 8 713 nya fordon, av vilka 5 177 var bilar. I november registrerades 3 752 nya personbilar. I och med förändringen är det möjligt att antalet första registreringar i november och december 2007 ännu preciseras i samband med nästa material om första registreringar.

Källa: Statistik över första registreringar 2007. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2007/12/merek_2007_12_2008-01-08_tie_001_sv.html