Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.11.2008

Första registreringar av personbilar minskade med 8,3 procent i oktober 2008

I oktober 2008 registrerades 16 700 nya fordon, av vilka 11 866 var bilar. Första registreringarna minskade med 22,1 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 10 161 nya personbilar, vilket är 8,3 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 48,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-oktober 2008 registrerades 227 391 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 0,5 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 128 714, vilket är 7,5 procent mera än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under början av året var Toyota, Volkswagen och Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2008. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2008/10/merek_2008_10_2008-11-06_tie_001_sv.html