Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.1.2009

I december 2008 registrerades 4 474 nya personbilar

I december 2008 registrerades 8 521 nya fordon, av vilka 5 794 var bilar. Första registreringarna ökade med 36,0 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 4 474 nya personbilar. Dieselandelen av personbilar var 58,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-december 2008 registrerades 246 766 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 1,4 procent. Under januari-december 2008 var antalet första registreringar av personbilar 139 647, vilket är 11,2 procent mera än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under början av året var Toyota, Volkswagen och Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2008. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2008/12/merek_2008_12_2009-01-08_tie_001_sv.html