Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2009

I april 2009 registrerades 7 435 nya personbilar

I april 2009 registrerades 18 139 nya fordon, av vilka 8 201 var bilar. Första registreringarna minskade med 43,3 procent från motsvarande månad året innan. I april registrerades 7 435 nya personbilar, vilket är 52,1 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 42,8 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-april 2009 registrerades 65 995 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 34,2 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 36 907, vilket är 40,1 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-april var Toyota, Volkswagen, Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2009. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 7.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. april 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2009/04/merek_2009_04_2009-05-07_tie_001_sv.html