Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.8.2009

I juli 2009 registrerades 6 860 nya personbilar

I juli 2009 registrerades 14 792 nya fordon, av vilka 7 524 var bilar. Första registreringarna minskade med 31,1 procent från motsvarande månad året innan. I juli registrerades 6 860 nya personbilar, vilket är 38,7 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 45,7 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-juli 2009 registrerades 115 624 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 34,1 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 58 940, vilket är 40,6 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juli var Toyota, Volkswagen, Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2009. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juli 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2009/07/merek_2009_07_2009-08-06_tie_001_sv.html