Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.9.2009

I augusti 2009 registrerades 6 103 nya personbilar

I augusti 2009 registrerades 12 404 nya fordon, av vilka 6 925 var bilar. Första registreringarna minskade med 30,3 procent från motsvarande månad året innan. I augusti registrerades 6 103 nya personbilar, vilket är 35,5 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 44,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-augusti 2009 registrerades 128 038 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 33,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 65 051, vilket är 40,2 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-augusti var Toyota, Volkswagen, Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2009. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 307, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. augusti 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2009/08/merek_2009_08_2009-09-04_tie_001_sv.html