Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2009

I november 2009 registrerades 6 210 nya personbilar

I november 2009 registrerades 9 861 nya fordon, av vilka 7 002 var bilar. Första registreringarna minskade med 9,1 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 6 210 nya personbilar, vilket är 3,8 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 47,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-november 2009 registrerades 164 333 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 31,0 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 86 444, vilket är 36,1 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-november var Toyota, Volkswagen, Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2009. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2009/11/merek_2009_11_2009-12-04_tie_001_sv.html