Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.1.2010

I december 2009 registrerades 4 124 nya personbilar

I december 2009 registrerades 8 126 nya fordon, av vilka 4 937 var bilar. Första registreringarna minskade med 4,8 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 4 124 nya personbilar, vilket är 8,1 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 55,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-december 2009 registrerades 172 466 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 30,1 procent. Under januari-december 2009 var antalet första registreringar av personbilar 90 574, vilket är 35,2 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Toyota, Volkswagen, Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2009. Statistikcentralen, TraFi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 11.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2009/12/merek_2009_12_2010-01-11_tie_001_sv.html