Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.3.2010

I februari 2010 registrerades 7 589 nya personbilar

I februari 2010 registrerades 11 726 nya fordon, av vilka 8 399 var bilar. Första registreringarna ökade med 0,1 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 7 589 nya personbilar, vilket är 5,6 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 45,2 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-februari 2010 registrerades 29 220 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 0,3 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 19  972, vilket är 6,5 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Volkswagen, Toyota och Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2010. Statistikcentralen, TraFi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2010/02/merek_2010_02_2010-03-04_tie_001_sv.html