Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.4.2010

I mars 2010 registrerades 9 108 nya personbilar

I mars 2010 registrerades 15 010 nya fordon, av vilka 10 187 var bilar. Första registreringarna minskade med 19,9 procent från motsvarande månad året innan. I mars registrerades 9 108 nya personbilar, vilket är 15,2 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 42,1 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-mars 2010 registrerades 44 242 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 7,6 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 29  084, vilket är 1,4 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-mars var Volkswagen, Toyota och Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2010. Statistikcentralen, TraFi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. mars 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2010/03/merek_2010_03_2010-04-08_tie_001_sv.html