Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.5.2010

I april 2010 registrerades 10 401 nya personbilar

I april 2010 registrerades 21 973 nya fordon, av vilka 11 464 var bilar. Första registreringarna ökade med 21,0 procent från motsvarande månad året innan. I april registrerades 10 401 nya personbilar, vilket är 39,7 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 42,5 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Under januari-april 2010 registrerades 66 225 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 0,3 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 39  492, vilket är 6,9 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-april var Volkswagen, Toyota och Skoda

 

Källa: Statistik över första registreringar 2010. Statistikcentralen, TraFi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. april 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2010/04/merek_2010_04_2010-05-06_tie_001_sv.html