Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.6.2010

I maj 2010 registrerades 10 701 nya personbilar

I maj 2010 registrerades 22 761 nya fordon, av vilka 12 035 var bilar. Första registreringarna ökade med 30,1 procent från motsvarande månad året innan. I maj registrerades 10 701 nya personbilar, vilket är 47,9 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 41,5 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Under januari-maj 2010 registrerades 89 000 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 6,5 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 50  202, vilket är 13,6 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-maj var Volkswagen, Toyota och Skoda

Källa: Statistik över första registreringar 2010. Statistikcentralen, TraFi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. maj 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2010/05/merek_2010_05_2010-06-04_tie_001_sv.html