Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.7.2010

I juni 2010 registrerades 12 235 nya personbilar

I juni 2010 registrerades 21 776 nya fordon, av vilka 13 604 var bilar. Första registreringarna ökade med 25,8 procent från motsvarande månad året innan. I juni registrerades 12 235 nya personbilar, vilket är 54,6 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 41,2 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Under januari-juni 2010 registrerades 110 788 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 9,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 62  444, vilket är 19,9 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juni var Volkswagen, Toyota och Skoda.

Källa: Statistik över första registreringar 2010. Statistikcentralen, TraFi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juni 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2010/06/merek_2010_06_2010-07-06_tie_001_sv.html