Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.8.2010

I juli 2010 registrerades 7 307 nya personbilar

I juli 2010 registrerades 14 906 nya fordon, av vilka 8 157 var bilar. Första registreringarna ökade med 0,7 procent från motsvarande månad året innan. I juli registrerades 7 307 nya personbilar, vilket är 6,4 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 41,8 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Under januari-juli 2010 registrerades 125 699 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 8,7 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 69  752, vilket är 18,3 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juli var Volkswagen, Toyota och Skoda.

Källa: Statistik över första registreringar 2010. Statistikcentralen, TraFi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juli 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2010/07/merek_2010_07_2010-08-05_tie_001_sv.html