Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.10.2010

I september 2010 registrerades 9 687 nya personbilar

I september 2010 registrerades 16 174 nya fordon, av vilka 11 066 var bilar. Första registreringarna ökade med 17,8 procent från motsvarande månad året innan. I september registrerades 9 687 nya personbilar, vilket är 28,6 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 39,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-september 2010 registrerades 157 469 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 11,0 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 88 050, vilket är 21,3 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-september var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2010 Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. september 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2010/09/merek_2010_09_2010-10-06_tie_001_sv.html