Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.11.2010

I oktober 2010 registrerades 9 536 nya personbilar

I oktober 2010 registrerades 15 072 nya fordon, av vilka 10 867 var bilar. Första registreringarna ökade med 18,9 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 9 536 nya personbilar, vilket är 25,0 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 40,1 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari–oktober 2010 registrerades 172 545 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 11,7 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 97 588, vilket är 21,6 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-oktober var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2010 Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2010/10/merek_2010_10_2010-11-04_tie_001_sv.html