Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.12.2010

I november 2010 registrerades 8 180 nya personbilar

I november 2010 registrerades 13 034 nya fordon, av vilka 9 574 var bilar. Första registreringarna ökade med 32,1 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 8 180 nya personbilar, vilket är 31,6 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 39,2 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-november 2010 registrerades 185 593 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 12,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 105 782, vilket är 22,4 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-november var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2010 Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2010/11/merek_2010_11_2010-12-07_tie_001_sv.html