Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2011

I december 2010 registrerades 6 184 nya personbilar

I december 2010 registrerades 11 070 nya fordon, av vilka 7 615 var bilar. Första registreringarna ökade med 36,2 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 6 184 nya personbilar, vilket är 49,9 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 45,8 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-december 2010 registrerades 196 666 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 14,0 procent. Under januari-december var antalet första registreringar av personbilar 111 698, vilket är 23,6 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2010 Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2010/12/merek_2010_12_2011-01-10_tie_001_sv.html