Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.6.2011

I maj 2011 registrerades 13 026 nya personbilar

I maj 2011 registrerades 25 797 nya fordon, av vilka 14 526 var bilar. Första registreringarna ökade med 13,3 procent från motsvarande månad året innan. I maj registrerades 13 026 nya personbilar, vilket är 21,6 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 41,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-maj 2011 registrerades 102 762 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 15,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 60 099, vilket var 19,7 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-maj var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2011, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. maj 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2011/05/merek_2011_05_2011-06-07_tie_001_sv.html