Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.7.2011

I juni 2011 registrerades 11 213 nya personbilar

I juni 2011 registrerades 21 376 nya fordon, av vilka 12 810 var bilar. Första registreringarna minskade med 1,9 procent från motsvarande månad året innan. I juni registrerades 11 213 nya personbilar, vilket är 8,4 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 40,3 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-juni 2011 registrerades 124 156 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 12,1 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 71 328, vilket var 14,2 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juni var Volkswagen, Toyota och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2011, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juni 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2011/06/merek_2011_06_2011-07-06_tie_001_sv.html