Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.11.2011

I oktober 2011 registrerades 10 060 nya personbilar

I oktober 2011 registrerades 15 675 nya fordon, av vilka 11 639 var bilar. Första registreringarna ökade med 3,9 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 10 060 nya personbilar, vilket är 5,4 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 40,9 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-oktober 2011 registrerades 189 634 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 9,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 110 159, vilket var 12,9 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-oktober var Volkswagen, Toyota och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2011, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2011/10/merek_2011_10_2011-11-04_tie_001_sv.html