Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.3.2012

I februari 2012 registrerades 10 616 nya personbilar

I februari 2012 registrerades 15 635 nya fordon, av vilka 12 142 var bilar. Första registreringarna ökade med 9,6 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 10 616 nya personbilar, vilket är 14,1 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 38,9 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-februari 2012 registrerades 35 929 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 4,2 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 24 884, vilket var 7,8 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Toyota, Volkswagen och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2012, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2012/02/merek_2012_02_2012-03-06_tie_001_sv.html