Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.4.2012

I mars 2012 registrerades 22 924 nya personbilar

I mars 2012 registrerades 31 876 nya fordon, av vilka 25 943 var bilar. Första registreringarna ökade med 60,1 procent från motsvarande månad året innan. I mars registrerades 22 924 nya personbilar, vilket är 82,2 procent mer än i fjol. Ökningen av första registreringen på bilar berodde på ändringen av bilskatten 1.4.2012. Bilskatten stiger om person- eller paketbilens koldioxidutsläpp är över 110 g/km. Dieselandelen av personbilar var 39,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-mars 2012 registrerades 67 821 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 24,7 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 47 818, vilket var 34,0 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-mars var Toyota, Volkswagen och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2012, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. mars 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2012/03/merek_2012_03_2012-04-05_tie_001_sv.html