Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2012

I april 2012 registrerades 4 052 nya personbilar

I april 2012 registrerades 12 511 nya fordon, av vilka 4 602 var bilar. Första registreringarna minskade med 44,6 procent från motsvarande månad året innan. I april registrerades 4 052 nya personbilar, vilket är 64,5 procent mindre än i fjol. Minskningen av första registreringen på bilar berodde på ändringen av bilskatten 1.4.2012. Dieselandelen av personbilar var 40,9 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-april 2012 registrerades 80 355 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 4,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 51 881, vilket var 10,2 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-april var Toyota, Volkswagen och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2012, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. april 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2012/04/merek_2012_04_2012-05-07_tie_001_sv.html