Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.7.2012

I juni 2012 registrerades 7 718 nya personbilar

I juni 2012 registrerades 15 482 nya fordon, av vilka 8 718 var bilar. Första registreringarna minskade med 27,7 procent från motsvarande månad året innan. I juni registrerades 7 718 nya personbilar, vilket är 31,3 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 35,9 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-juni 2012 registrerades 113 731 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 8,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 66 926, vilket var 6,2 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juni var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2012, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juni 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2012/06/merek_2012_06_2012-07-05_tie_001_sv.html