Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.9.2012

I augusti 2012 registrerades 7 535 nya personbilar

I augusti 2012 registrerades 13 903 nya fordon, av vilka 8 835 var bilar. Första registreringarna minskade med 18,2 procent från motsvarande månad året innan. I augusti registrerades 7 535 nya personbilar, vilket är 24,8 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 37,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-augusti 2012 registrerades 140 472 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 10,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 80 918, vilket var 10,1 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-augusti var Toyota, Volkswagen och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2012, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. augusti 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2012/08/merek_2012_08_2012-09-06_tie_001_sv.html