Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.11.2012

I oktober 2012 registrerades 8 182 nya personbilar

I oktober 2012 registrerades 15 210 nya fordon, av vilka 9 398 var bilar. Första registreringarna minskade med 3,0 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 8 182 nya personbilar, vilket är 18,7 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 37,2 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-oktober 2012 registrerades 169 568 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 10,6 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 97 115, vilket var 11,9 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-oktober var Toyota, Volkswagen och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2012, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2012/10/merek_2012_10_2012-11-06_tie_001_sv.html