Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2012

I november 2012 registrerades 7 710 nya personbilar

I november 2012 registrerades 12 073 nya fordon, av vilka 8 787 var bilar. Första registreringarna minskade med 15,8 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 7 710 nya personbilar, vilket är 14,9 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 40,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-november 2012 registrerades 181 654 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 11,0 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 104 836, vilket var 12,1 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-november var Volkswagen, Toyota och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2012, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2012/11/merek_2012_11_2012-12-10_tie_001_sv.html