Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.1.2013

I december 2012 registrerades 6 410 nya personbilar

I december 2012 registrerades 10 090 nya fordon, av vilka 7 433 var bilar. Första registreringarna minskade med 14,5 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 6 410 nya personbilar, vilket är 7,0 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 45,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-december 2012 registrerades 191 750 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 11,1 procent. Under januari-december var antalet första registreringar av personbilar 111 251, vilket var 11,8 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2012, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2012/12/merek_2012_12_2013-01-08_tie_001_sv.html