Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2013

I april 2013 registrerades 9 850 nya personbilar

I april 2013 registrerades 18 074 nya fordon, av vilka 10 979 var bilar. Första registreringarna ökade med 44,1 procent från motsvarande månad året innan. I april registrerades 9 850 nya personbilar, vilket är 142,6 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 36,2 procent. Ökningen av första registreringen på bilar berodde på ändringen av bilskatten 1.4.2012. Under 2000-talet har första registreringarna av personbilar i april uppgått till i medeltal ungefär 12 000 bilar. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-april 2013 registrerades 59 868 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 25,5 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 37 491, vilket var 27,8 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-april var Toyota, Volkswagen och Volvo.


Källa: Statistik över första registreringar 2013, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. april 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2013/04/merek_2013_04_2013-05-07_tie_001_sv.html