Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.6.2013

I maj 2013 registrerades 10 228 nya personbilar

I maj 2013 registrerades 19 314 nya fordon, av vilka 11 509 var bilar. Första registreringarna ökade med 8,2 procent från motsvarande månad året innan. I maj registrerades 10 228 nya personbilar, vilket är 39,8 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 36,8 procent. Ökningen av första registreringen på bilar berodde på ändringen av bilskatten 1.4.2012. Under 2000-talet har första registreringarna av personbilar i maj uppgått till i medeltal ungefär 13 000 bilar. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-maj 2013 registrerades 79 196 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 19,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 47 727, vilket var 19,4 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-maj var Volkswagen, Toyota och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2013, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. maj 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2013/05/merek_2013_05_2013-06-06_tie_001_sv.html