Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.7.2013

I juni 2013 registrerades 8 809 nya personbilar

I juni 2013 registrerades 15 780 nya fordon, av vilka 10 115 var bilar. Första registreringarna ökade med 1,9 procent från motsvarande månad året innan. I juni registrerades 8 809 nya personbilar, vilket är 14,1 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 35,1 procent. Ökningen av första registreringen på bilar berodde på ändringen av bilskatten 1.4.2012. Under 2000-talet har första registreringarna av personbilar i juni uppgått till i medeltal ungefär 12 000 bilar. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-juni 2013 registrerades 94 989 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 16,5 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 56 548, vilket var 15,5 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juni var Volkswagen, Toyota och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2013, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 04.07.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juni 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2013/06/merek_2013_06_2013-07-04_tie_001_sv.html