Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.8.2013

I juli 2013 registrerades 8 448 nya personbilar

I juli 2013 registrerades 14 476 nya fordon, av vilka 9 537 var bilar. Första registreringarna ökade med 12,8 procent från motsvarande månad året innan. I juli registrerades 8 448 nya personbilar, vilket är 30,8 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 34,2 procent. Ökningen av första registreringen på bilar berodde på ändringen av bilskatten 1.4.2012. Under 2000-talet har första registreringarna av personbilar i juli uppgått till i medeltal ungefär 9 700 bilar. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-juli 2013 registrerades 109 472 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 13,5 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 65 002, vilket var 11,4 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juli var Volkswagen, Toyota och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2013, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juli 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2013/07/merek_2013_07_2013-08-06_tie_001_sv.html