Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.11.2013

I oktober 2013 registrerades 9 093 nya personbilar

I oktober 2013 registrerades 14 529 nya fordon, av vilka 10 469 var bilar. Första registreringarna minskade med 4,5 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 9 093 nya personbilar, vilket är 11,0 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 36,1 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-oktober 2013 registrerades 150 311 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 11,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 90 064, vilket var 7,3 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-oktober var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2013, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2013/10/merek_2013_10_2013-11-06_tie_001_sv.html